Brand: Captain (กัปตัน)
Product Code: 1113CAP-WT-G
Availability: In Stock
1.00฿

สีน้ำภายนอก กึ่งเงา กัปตัน เวลเท็ค

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% คุณภาพสูง ทนทานต่อความเป็นด่างของผิวปูน ทนต่อสาวะอากาศ ทนต่อเชื้อรา ให้ฟิล์มสีเนียน ปลอดภัยต่อการใช้งานเนื่องจากไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอทป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื่อราบนฟิล์มสีได้ดีปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

คุณสมบัติ : 
- สีน้ำอะครีลิค 100% คุณภาพสูง ทนทานต่อความเป็นด่างของผิวปูน 
- ทนต่อสาวะอากาศ ทนต่อเชื้อรา 
- ฟิล์มสีเรียบเนียน 
- ป้องกันการเกิดเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ฟิล์มสี : กึ่งเงา